Start

 Smedjebacken

     

                      Sett från Malmbacken och Vita bron.
              

 

           Utedassen är i dag rivna, likaså vedbodarna. Här syns Bruzaholms
                 Trävaruaffärs ena Fargo som levererat "pluttaved" (rester från
                   virkestillverkningen) och kört fast framför dasset vid Smedje-
                 backen. Vedbodens ena knut syns till vänster. Året är c 1954.
            Samma plats på nästa bild år 2012. Dasset fanns vid pilen.
               På den högra bilden, där jag försöker kicka igång min Blue Fighter,
               syns vedboden uppe till höger.  
                                         Klickbara bilder

                          
 


Livet på Smedjebacken där tillsammans med Ladugårdsgärde de
                          flesta gjuteriarbetarna bodde.

Stig-Arne spelar med Inger                     Är detta mamma Irene
 och Gull-Britt på sång   Stig-Arne spelar   med en pytteliten
    Eilert m.fl. lyssnar     för mor och far         Britt-Inger?
 
            

                                 Med Eilert på lergök  Magnus "Mosse" Ragnarsson
 

                  Elsa Andersson, mor till Stig-Arne.                            
               Alice Olsson, mor till Åke och Yngve                
              bodde i mitten på 50-talet i hus nr 2. (Fadern                   Hejsel och Henning Norberg bodde tillsam-
                hade för länge se´n stuckit till STHLM.)                     mans med dottern Mona i hus nr 2. Här i sam-
                   I bakgrunden Emil Edmans uthus.                                  språk med Elsa och Emil. Ca 1949.                       
 


  Elsa och Emil Andritchky (stavning              Östen poserar invid Emils Messerschmitt
                                                                         Tiger, den större modellen.
Klavreströms gjuteri eldhärjades i mitten av 1950-talet. Kärnmakeriet blev svårt skadat.
Under tiden som reparationen pågick där, tillverkades deras kärnor till värmepannorna
            av hitreste Emil som då bodde i 3:an.

  

                                                       Bakre: Stig-Arne, Främre: Troligen
                                                     Arne, okänd, Inger Nygren, Gull-Britt
     Stig-Arne o Östen. Trumsetet     Pettersson, Stockholm, sommarbarn hos
        köptes av NTO för 10:-         Edmans. Plats: Emil och Elsa Edmans gård.
    
     

                                  Gull-Britt Pettersson
                

     Red. fått låna Lennarts spel.     Emil och Henning hemma på Smedjebacken
   

I mitten bakre: Emil, Åke och Gunhild Knudsen. i mitten Stig-Arne .
Dessa bodde på Smedjebacken, året är 1950, bruksbron.