Start

Skolan

I mitten på 50-talet fick skolorna i dåvarande Ingatorps Kommun en rektor. Han
hette Jarl Jaensson och kom från Norrland. Dessförinnan hade man en Överlärare
i skolan. I Bruzaholm hette han Carl Weidler och undervisade i klasserna 5-7.
Jaensson hade två barn varav den yngste hette Håkan. Han kände sig nog aldrig
riktigt hemma i samhället. Håkan har beskrivit  hur han upplevde tiden i Bruzaholm
i en novell. Läs den på:
http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Bruzaholm

Klass 1-2, 3-4, 5-7 gick i Bruzaholm fram till 1953 då 7:orna fick gå i
Hjältevads nu rivna skola, tillsammans med Bellö- och Hjältevadseleverna.
   Klass 1 år 1952 med Ellen Gynnerstedt som lärare:

Bakre: Lisbeth Karlsson, Birgit Johansson, Solveig Larsson, Karin Sigfridsson, Karl-Evert Karlsson, Anders
Nilsson, Nils-Erik Johansson, Lars-Einar Karlsson och Knut-Allan Karlsson.
Främre: Gabriella Kutuzovitc, Kristina Angelfors, Hans Andersson (?), Ulf Lindquist, Ingvar  Alm och Peder
Johansson ( Petersson).

                 Klass 2, 1953 med Ellen Gynnerstedt som fröken.

Bakre raden:
Birgit Johansson, Kristina Angelfors, Solveig Larsson,
Lisbeth Karlsson, Ellen Gynnerstedt Fröken, Gabriella Kutuzovics ,
Pia Bengtsson (Salo) Karin Sigfridsson (Sjögren).
Främre raden: Ingvar Alm, Lars-Einar Karlsson, Anders (Andersson ?),
Nils-Erik Johansson , Peder Johansson (Petersson), Ulf Lindqvist,
Anders Nilsson.

Ellen Gynnerstedt var lärarinna i Bruzaholm under många år, nedan en klass från c -42-43
Grabben i främre raden längst till höger är Bengt Lindvall.

Flickorna: Maj Sigfridsson, Barbro Martinsson, Okänd, Sonja Lidén, Berit Svensson,
N.N. (fr. Larstorp), Marita Svensson, LilleBill Bengtsson, Stina Lundell, Mary Simonsson,
Lena Thuresson och Ulla Folkesson.
Pojkarna: Lennart Karlsson (Valentins son), Bertil Svensson, Bertil Nilsson, Rune Schelin
och Bengt. Allt enl. Esko och Kerstin Carlström.
.............................................................................................................................................................

             En 1:a el. 2:a?  Längst fram Kerstin Andersson o Sten Strandberg
      


                   Peder har bidragit med denna bild på en klass i
                       småskolan med Ingrid Isgren som lärare.

      
               
                   Klass 2 Bruzaholm 1950 med Ingrid Isgren som lärarinna.
                     

 

                Klass 3-4 1951 med Märtha Hellberg som lärarinna


                                              En klass 3-4 till


          Ytterligare en 3-4, 1954 med Märta Hellberg som lärare.

Från vänster till höger flickorna först:
Pia Bengtsson, Kerstin Andersson, Barbro Fritzell, Lisbeth Karlsson
Märta Hellberg ” Fröken ”,Karin Sigfridsson, Kristina Angelfors
Solvig Larsson, Anita Pettersson, Birgit Johansson
Peder Johansson, Anders Nilsson, Elon Sjöman, Anders Ek,
Gunnar Wallin, Ingvar Alm, Sten Strandberg, Ulf Lindqvist
.

               Vi tar en 3-4 till, 1955 med Märta H.

Övre raden:
Kristina Angelfors, Solveig Larsson, Monica Ragnarsson, Berit Andersson
Ingegerd Larsson, Lisbeth Karlsson, Lärare Märta Hellberg, Birgit Johansson,
Els-Marie Lindvall Janet ?,Agneta Clarin, Ingegerd Gustavsson,
Mittenraden:
Arne Olofsson, Anders Ek, Peder Johansson,...

Ulf Lindqvist, Ingvar Alm, Lars-Einar Karlsson, Sigurd Karlsson, Anders Nilsson,
Anders Johansson, Håkan Dahl, Håkan Jaensson, Bo Palmgren.
Nedre:
Ann-Christin Johannesson, Ann-Christin Helgesson, Inger Pettersson, Maj-Lis
Palmgren, Sylvia Karlsson, Karin Sigfridsson, Rosita Liljegren, Gull-Britt Sundbrandt,
Pia Bengtsson.

                          Kan detta vara 5-7 klass 1951?

Flickor: Fr. vä. sett framifrån. Solveig Johansson, Elsie stenberg, Mona Karlsson,
Elvy Johansson, Stina Palm, Nancy Adolfsson, Ann-britt Enarsson, (1 okänd
!) Barbro
Karlsson, Britt-Marie Bode,
Majlis Sjöblom och Anna-Lisa Båsk
Pojkar: Stig Hedberg, Bengt-Göran Karlsson, Magnus Ragnarsson, Åke Olsson, Börje
Martinsson, Sven-Erik Lindvall, Öjvind Nilsson, Bertil Kvist," Fröken" Märta Hellberg,
Bert Stensson, Max Båsk, Hans- Gunnar (Tjalan) Karlsson, Urban Lindkvist, Rolf
 Nilsson och Eilert Hedberg.

   Klass 5-6 i Bruzaholms skola med lärarinnan Beth Wallberg i mitten, året 1954.

Bakre raden:
Främre raden: Klas Henriksson, Lasse "Lill-Bigge" Birgersson, Ann-Mari Sjöman,
Iris Johansson, Birgitta Andersson, Anita Johansson, Ing-Mari Andersson
Ing-Britt

            Klass 5-6 i Bruzaholm med läraren  Rektor Jarl Jaensson, året 1955
    

                   Klass 5-6, 1956 med Jarl Jaensson som lärare.

Bakre raden: Karin Sigfridsson, Kristina Angelfors, Birgit Johansson,
Kerstin Andersson, Barbro Fritzell, Margareta ?, "Lärare" Jarl Jaensson ,
Vivi Fast, Solveig Larsson, Pia Bengtsson.
Främre raden: Krister Karlzén, N.N. , Karl-Gustav Sjöblom, Douglas
Gustavsson, Lars-Einar Karlsson, Anders Nilsson, Sten Strandberg.
– med Karin Sjögren, Kristina Angelfors, Birgit Johansson, Kerstin
Carlsson, Karl-Gustav Sjöblom, Barbro Fritzell, Jarl Jaensson, Solveig
Larsson och Sten Strandberg

                                                 1957
   
-----------------------------------------------------------------------------------

                                    Klass7 i Hjältevad 1958
Bland eleverna syns bruzaholmarna 1: Solveig Larsson,2: Lars-Einar Karlsson och
3: Pia Bengtsson.

--------------------------------------------------------------------------------------
                           Träslöjden i Bruzaholm 1959.
Bakre raden: Håkan Jaensen, Anders Johansson. Karl-Evert Karlsson, Bertil Johans-
son (lärare), Elon Sjöman, Roger Lööv, Knut-Allan Karlsson och Sigurd Karlsson.
Fr. raden: Arne Olofsson, Håkan Dahl, Kennert Åkesson och Eilert Andersson.

......................................................................................................

         SVETSKURS (Bidrag från Peder Petersson)----------------------------------------------------------------------

Övr: Maj-Lis Palmgren, Rosita Liljegren, Bo Lövdahl och Kennert Åkesson.
Nedr: Elon Sjöman, Eilert Andersson, Roger Lööv, Karl-Evert "Kalle" och
Knut-Allan "Knutte" Karlsson. Lärare Harry Langsted.

                          Klass 7, nu i Hjältevad med Anja Pohl som lärare.
   


                            Klass 1, 1971

Översta raden fr. v. Jörgen Karlsson, Bengt Samuelsson, Johan Johannesson,
Mikael Dahlstedt, Mikael Lindahl, Per Larsson. Mitten fr. v. Niklas Wolf, Nicola?,
Mats Wilhelmsson, Mikael Sjödin, Mikael Andersson, Lars Svensson.
Nedersta raden fr. v. Niklas Bogren, Christin Åkesson, Erika Nilsson, Kristina
Sääv, Susanne Axelsson, Gunvor Samuelsson, Thomas Hesselgren.

...............................................................................................

På 1970-talet var sockengränserna elevernas upptagningsområde. Det betydde
att Metallduksområdets barn fick gå låg- och mellanstadierna i Hult och hög-
stadiet i Eksjö. Dessbättre ändrade man senare på detta. Nedan visas klasser
i Hult med några elever från Bruzaholm, här med  Ruth Jonzon som lärare.


                                     Klass 3, 1977

          Här har vi klass 4, 1978, Hult. Lärare: Kerstin Gunnar.


  Kerstin Gunnar som lärare även här. I mitten längst bak: Ingela Andersson,
                         I mitten längst fram: Anders Carlsson

 

Här en etta med Conny Andersson, i dag 2013 cykelhandlare i Eksjö, och Anette Carlsson

 

             Här har man vuxit upp till 5.an och med Birger Niklasson som lärare.


                     Året är nu 1978, samma lärare, klass 6, Hultskolan.

Konfirmation 1956. Ingatorps-, Bruzaholms- och Bellöungdomar.
                             Klicka på bilden!

                        

Dags för konfirmation 1980, Gerhard Johansson är konfirmationspräst.
  


  Även om ingen tror det - även redaktör´n     Skolskjuts - vad är det? Nä,
   har gått i skola - 7 år, + 6 veckor            bysmeden fixade en klämma till
      skolköksutbildning i Ingatorp.           sadeln och vips - så var "skjutsen"         
              1.klass i Tingstäde på Gotland.       klar, 8 km cykelväg till skolan!
  

                       Klass 2 i Trosa. Stig-Arne infälld förstorad.

          Klass 7, Hjältevad med Sven-Erik Svensson som klassföreståndare.
         Känns dom igen, Bruzaholmseleverna? Bakre längst till vänster: Eilert
        Hedberg, nr 5 fr. vänster: Roffe Nilsson, nr. 9: Börje Martinsson, nr11:
           Stig Hedberg. Mellanledet nr.2: Stig-Arne, nr. 5: Magnus  "Mosse"
         Ragnarsson, främre ledet nr. 3: Elvy Johansson, Nr.4: Anna-Lisa Båsk .
         nr. 5: Elsie Stenberg som är syster till John och Bengt (Lôa) samt
        systern Ingrid. Växte upp på Ladugårdsgärde där pappan jobbade på
         bruket som städare.