Start

Bröllopsfoto

 

      Valle o Ingegerd  Blomander                       Börje Lindvall med sin Inger

Evan Samuelsson o Els-Mari                         Lars-Olov Carlsson och Kerstin
 

Gunilla född Ragnarsson o Anti Claesson      Stig-Arne och Birgitta
  

         Göran och Gurli Karlsson               Bernt och Irene Skoglund

         Sven-Erik och Berit Lindvall   Börje Martinsson m fru nr.1, Inger

         Börje M. med fru nr 2, Anita              

      Sm.T 29/5 1961                           Sm.T 22/2 1962
      
  

                                                       Sm.T.  6/4 1968
     

                                                      Åsa och Lennart Adolphsson

                                                          Kerstin och Tommy Gustavsson
              

                                                             Yvonne och Wide Söderberg
               

Kirsti och Sven-Erik Åkesson 25/6 1971              Irene och Kenneth Stein

 

    Solveig och Kjell-Åke Käsper. K-Å
   jobbade som reparatör på Metallduk.       Maja och Yngve Andersson

                                        Nedan: Mirbeth Hedberg, Slättamo,
                                        Numera Lennartsson. 1965.


.....................................................................................
                    Lis-Britt och Loui Vares 1956.
Längst upp till vänster står Håkan Karlsson , charkuterist i JLS-
butiken. Trion längst upp till höger består av  elbasen på Metallduk
Karl-Georg "Jakob" Jacobsson med fru Ingrid samt brudens bror
Lars-Erik Eriksson. Nedanför Ingrid syns Arne Simonsson med frun
Inga-Lill snett till höger framför sig. Mannen längst till höger i
glasögon är Sten Pettersson. Mannen framför Jacob är speceri
handlaren i Bruzaholm , Rudolf S. Johansson med frun framför.